Informacja na temat przydzielania miejsc w Domu Studenckim UJ CM-tura bez podawania informacji o dochodzie

Sep 1st 2017, 09:27 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 Uprzejmie przypominamy o możliwości składania Podań o miejsce w Domu Studenckim UJ CM w ramach wolnych miejsc. Możliwość ta jest dostępna do wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w UJ CM.