I Międzyakademikowa Olimpiada UJ

May 9th 2012, 16:35 | Domy Studenckie UJ CM w Prokocimiu |Jednym z zadań Rady Mieszkańców jest uczestnictwo w pracy Rady Domów Studenckich UJ, składającej się z przewodniczących wszystkich Domów Studenckich UJ oraz Collegium Medicum. Na początku roku akademickiego 2011/2012, jako reprezentacja naszych akademików, zaproponowaliśmy utworzenie wielkiego projektu –„Między Akademikowej Olimpiady”, która w zamierzeniu wprowadzała zdrową rywalizację na różnym polu konkurencji i zabaw oraz integrowała studentów całego Uniwersytetu. Pomysł uzyskał od razu akceptację i wstępną propozycję realizacji. Każdy z DS miał obowiązek organizacji co najmniej dwóch konkurencji oraz zaproszenia na nie poszczególnych reprezentacji Domów Studenckich.

W lutym 2012 we współpracy z Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ Collegium Medicum miała miejsce pierwsza z organizowanych przez nas konkurencji – "Turniej Siatkówki Męskiej oraz Żeńskiej".

Drugą konkurencją zaplanowaną przez RM DS. UJ-CM była Sztafeta Studencka, mająca charakter w większym stopniu integracyjny, niż sportowy. Zadania przewidziane w sztafecie dawały uczestnikom i dopingującym studentom dużą dawkę dobrego humoru i zabawy.

Przez trzy miesiące rywalizacji, odbywało się wiele konkurencji w różnych punktach na mapie Krakowa. Niestety, z powodu faktu, że Olimpiada jest świeżym, a co jest z tym związane, niedostatecznie popularnym projektem, niekiedy występowały braki w reprezentacji w poszczególnych konkurencjach. Pomimo tego, nasza reprezentacja Domów Studenckich UJ CM zajmowała następujące miejsca:

Turniej Siatkówki Męskiej: I Miejsce
Piłkarzyki: I Miejsce
Turniej Siatkówki Żeńskiej: II Miejsce
Sztafeta Piwna: II Miejsce
SCRABBLE: IV Miejsce