Gala Synapsy

Nov 12th 2012, 22:18 | Aktualności |

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na uroczystą Galę Synapsy.

   Uczestnicy programu mogli w tym roku wywalczyć między innymi: Stypendium Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ za działalność na forum akademickim (nawet 1000zł!), 

Nagrodę Prorektora UJ ds Collegium Medicum lub też specjalne wyróżnienia Rady Samorządu Studentów UJ CM (nagrody rzeczowe).

Nie zdradzamy jednak jeszcze listy zdobywców poszczególnych nagród. Ich ogłoszenie odbędzie się na uroczystej gali, podsumowującej program SyNaPSA w roku akademickim 2011/12.

Nagrody wręczać będą m. in. Prorektor UJ ds Collegium Medicum - Prof. dr hab. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ - Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki.

Gościć będziemy znakomite osobistości i przede wszystkim wszystkie gwiazdy programu SyNaPSA 2011/12! 

Do tego pyszny poczęstunek po rozdaniu nagród i ogromne gratulacje! Więc nie może Cię zabraknąć!

Gala podsumowująca trzecią edycję programu SyNaPSA:

14.11.2012 (środa), g.18.00

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ, ul. Łazarza 16, aula D

Z przyczyn organizacyjnych niezwykle trudny będzie odbiór nagród poza spotkaniem, dlatego niezmiernie zależy nam na obecności wszystkich Gości, zwłaszcza starostów lat i grup, studentów uczęszczających na wszelkie komisje i tych, którzy realizowali co najmniej jedną inicjatywę bądź pomagających w realizacji innych inicjatyw.Program spotkania:


18.00 Inauguracja spotkania

18.05 Wstęp, przedstawienie celów i zasad programu: Robert Szczepara - koordynator programu Synapsa

18.20 Przemowa Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Piotra Laidlera

18.45  Przemowa Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ - Prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego

19.00 Podsumowanie programu SyNaPSA w roku akademickim 2011/12: Robert Szczepara

19.15  Wręczenie nagród dla Uczestników programu

19.30  Zakończenie Gali i skromny poczęstunek