Erasmus Praktyki 2012/2013 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Nov 5th 2012, 22:16 | Aktualności |

W roku akademickim 2012/2013 Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziałów:

Biologii i Nauk o Ziemi, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii , Chemii, Farmaceutycznego, Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu. 

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 są następujące:

I. 03.09.2012 - 17.09.2012
dla praktyk rozpoczynających się między 15.10.2012 a 31.12.2012

II. 05.11.2012 - 19.11.2012
dla praktyk rozpoczynających się między 02.01.2013 a 01.04.2013

III. 01.02.2013 - 15.02.2013
dla praktyk rozpoczynających się między 03.04.2013 a 31.05.2013

IV. 08.04.2013 - 26.04.2013
dla praktyk rozpoczynających się między 01.06.2013 a 01.07.2013

Regulamin znajduje się pod linkiem  http://www.cirs.pl/pl/erasmus_po/regulamin_erasmus_2012.pdf