Dni Kariery dla studentów Collegium Medicum UJ

May 13th 2013, 12:27 | Aktualności |

DNI KARIERY UJ CM 2013

Wykłady i warsztaty dla studentów i absolwentów Collegium Medicum
Organizator: Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
Centrum Dydaktyczno‐Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM,
ul. św. Łazarza 16 w Krakowie w dniach 16 i 17 maja 2013 r. 

Program:
16 maja 2013, godz. 15.30 – 18:00 ‐ Aula D
1. Otwarcie spotkania
Prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja ‐ Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
2. Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów
mgr Anna Chuchmacz ‐ Komisja ds. Staży i Praktyk Lekarskich, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
3. Studia doktoranckie w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum
Prof. dr hab. Tomasz Mach ‐ Wydział Lekarski :
Prof. dr hab. Katarzyna Kieć‐Kononowicz ‐ Wydział Farmaceutyczny
Prof. dr hab. Andrzej Pająk ‐ Wydział Nauk o Zdrowiu
4. Staże i możliwość zatrudnienia w szpitalach
dr n. med. Stefan Bednarz ‐ Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

17 maja 2013, godz. 14.15 – 18:00 ‐ Aula B oraz sale 2 i 5
1. Otwarcie i prowadzenie biznesu medycznego : 14:15 – 15:15 – Aula B
mgr Zofia Gródek‐Szostak – Centrum Transferu Technologii PK
2. Przyszli absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy : 15:30 – 18:00 – Sala 2 (Panel do wyboru)
a) Biznes medyczny w praktyce: Centrum leczenia chorób serca i naczyń Unicardia / Unimedica specjalistyczne
centrum medyczne : 15:30 - 16:30
dr Ewa Sadowska ‐ Wiceprezes Zarządu Unicardia & Unimedica Sp. z o.o.
b) Źródła finansowania w nowoczesnej działalności medycznej : 16:30 – 18:00
mgr Zofia Gródek‐Szostak – centrum Transferu Technologii PK
3. Przyszli absolwenci Wydziału Farmaceutycznego na rynku pracy : 15:30 – 18:00 – sala 5 (Panel do wyboru)
mgr Romana Stephanus‐Maciejasz – Trener i specjalista ds. szkoleń w firmie: „Teva Operations Poland Sp. z o.o.”
dr Krystian Sodzawiczny – Dyrektor Przedsiębiorstwa Pszczelarsko‐Farmaceutycznego: „Apipol Farma Sp. z o.o.”
mgr Łukasz Kalinowski ‐ Kierownik ds. Projektów Innowacyjnych, Pionu Badań i Rozwoju: „Adamed Sp. z o.o.”