Przyznawanie Akademika 2014/2015

Jun 10th 2014, 22:13 | Aktualności |

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ma do dyspozycji Domy Studenckie położone w dwóch lokalizacjach:

Możliwość zamieszkania w Akademiku jest jedną z form pomocy materialnej jaką student może otrzymać od uczelni.  Dom Studencki może otrzymać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum któremu codzienny dojazd na uczelnię utrudnia lub uniemożliwia podjęcie studiów.

Aby student mógł otrzymać miejsce w domu studenckim, powinien złożyć w tej sprawie stosowny wniosek przez system USOSweb:

 1. Wypełnienie Oświadczenia o dochodach 2013 jest wskazane aby otrzymać miejsce w Domu Studenckim w I bądź II turze (jeśli student nie uzupełni informacji o dochodach jego Wniosek zostanie rozpatrzony w "turze bez podawania informacji o dochodach" a rozpatrzenie wniosku będzie uzależnione od dostępności miejsc po II turze); 
 2. Wypełnienie wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim
  • zaznaczenie dla ilu osób student chce otrzymać miejsca;
  • zaznaczenie kolejności domów studenckich których student chciałby mieszkać;
  • zaznaczenie informacji o dodatkowej działalności, jeśli student taką posiada(do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia zgodnie z regulaminem)
  • uzupełnienie uzasadnienia.
 3. Wydrukowanie oraz podpisanie wniosku;
 4. Dostarczenie do odpowiedniego wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej;
 5. Sprawdzenie jaka decyzja podjęła Wydziałowa Komisja Stypendialna;
 6. Zakwaterowanie się w domu studenckiego w wyznaczonym terminie (jeśli decyzja była pozytywna :)  )
 7. Jeśli student zechciałby zrezygnować z przyznanego w DS miejsca ma możliwość zrobić to przez USOSweb.W domach studenckich "Badurskiego" oraz "Racławicka"  aktywnie działają Rady Mieszkańców, zachęcamy do włączenia się w projekty realizowane przez Radę. 

Więcej dostępne jest na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
oraz na stronach poszczególnych wydziałów:
Wydział Farmaceutyczny UJ CM
Wydział Lekarski UJ CM
Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 

Szczegółowe warunki uzyskiwania miejsca w Domu Studenckim reguluje: Regulamin przyznawania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum


Załączniki

Decyzja

Decyzja Pani Prof. dr hab. Beaty Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej w Collegium Medicum w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku.

pobierz

Tagi