Zmiany w sposobie uzyskiwania miejsca w DS na bieżący rok akademicki

Apr 11th 2013, 14:55 | Aktualności |

Szanowni Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum,

W dniu dzisiejszym została uruchomiona możliwość elektronicznego (poprzez system USOSweb) składania wniosków o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum do końca semestru letniego r.a. 2012/13. 
Możliwość ta dotyczy tylko i wyłącznie studentów studiujących na: Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu. Pozostali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz osoby spoza uczelni powinni stosować się do dotychczasowych procedur. 
Cały czas występuje możliwość ubiegania się o miejsce w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum z pominięciem drogi elektronicznej, a jedynie korzystając z wniosków w formie papierowej. 
Po wypełnieniu wniosku w systemie USOSweb, należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w jedno z poniżej wymienionych miejsc:

  • Biuro Samorządu Studentów UJ CM 
    Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydz. Lekarskiego UJ CM 
    ul. Św. Łazarza 16 pok. 009 
    31-530 Kraków
  • Administracja Zespołu Domów Studenckich w Prokocimiu 
    ul. Badurskiego 17 pok. 001 
    30-690 Kraków
Informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie przekazana Studentom drogą elektroniczną.

Z poważaniem, 
Bartosz Wojciechowski

Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej ds. Collegium Medicum