„Pomagać bez granic” – spotkanie z doktorem Stanisławem Górskim uczestnikiem zagranicznych misji medycznych organizowanych przez organizację „Lekarze bez Granic”

Jan 6th 2013, 14:35 | Zgłoszone projekty |

Opis projektu

Akcja polega na zorganizowaniu spotkania z przedstawicielem organizacji „Lekarze bez Granic”, największej i najbardziej znanej na świecie organizacji lekarskiej pomagającej  najbardziej potrzebującym w krajach tzw. „Trzeciego Świata” i miejscach, z których już dawno wyjechały inne organizacje pomocy humanitarnej. Za swoje działania „Lekarze bez Granic” otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla w 1999r. W trakcie spotkania zaproszony gość opowie o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w medycznych misjach zagranicznych (nie tylko tych związanych z „LbG”), przybliży sposób  funkcjonowania „LbG” i doradzi co zrobić, by wstąpić w jej szeregi.  Przedstawi korzyści płynące z uczestnictwa w międzynarodowym projekcie humanitarnym oraz wskaże jak pomagają one w karierze zawodowej i osobistym rozwoju. Spotkanie będzie miało charakter otwartego wykładu przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych studentów naszej uczelni.  Forma spotkania przewiduje możliwość zadawania pytań, jak również otwarty dialog ze zgromadzonymi studentami.

Miejsce i termin realizacji projektu

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego CMUJ,  Styczeń 2013

Grupa docelowa

Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

Możliwość działania na zagranicznych misjach dotyczy nie tylko lekarzy. Potrzebni są także specjaliści w innych dziedzinach. Stąd też spotkanie otwarte jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką pomocy humanitarnej.

Cele projektu

- Ukazanie studentom możliwości wzięcia udziału w międzynarodowych misjach humanitarnych i    sposobu, by z takiej możliwości skorzystać;

- Uwrażliwienie i zainspirowanie studentów do pomocy ludziom najbardziej potrzebującym;

- Atrakcyjne i ciekawe przedstawienie wolontariatu jako działania umożliwiającego         samodoskonalenie, poznawanie nowych ludzi, kultur i miejsc oraz pracy                                            w  międzynarodowym zespole;

- Poprawa wizerunku uczelni jako nowoczesnej, otwartej na międzynarodowe działania jednostki      zaangażowanej w rozwój studenta i wrażliwej na pomoc innym.

Organizator projektu

Wojciech Stańczyk, lekarski, II,
Kontakt: wojtas14@gmail.com