Rada Samorządu Studentów UJCM

W skład Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum wchodzą przedstawiciele: