Wydziałowa Komisja Stypendialna

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum działa Wydziałowa Komisja Stypendialna. 
Jest to struktura powoływana przez dziekana na wniosek przewodniczącego WRSS danego wydziału.

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Stypendialnej należy:
  • przyznawanie stypendium socjalnego 
  • przyznawanie zapomóg
  • przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Izabela Pędzik

Przewodnicząca Komisji Międzynarodowej WRSS, Członek Komisji Stypendialnej WRSS

VI rok, kierunek lekarski

Wiadomość Więcej >

Joanna Król

Członek Komisji Stypendialnej WRSS, Członek Komisji Kultury WRSS

V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny

Wiadomość Więcej >

Zuzanna Kalarus

Wydziałowa Komisja Wyborcza, Komisja Stypendialna, Komisja Międzynarodowa

II rok, kierunek lekarski

Wiadomość Więcej >