Wydziałowa Komisja Stypendialna

Na każdym Wydziale Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum działa Wydziałowa Komisja Stypendialna. 
Jest to struktura powoływana przez dziekana na wniosek przewodniczącego WRSS danego wydziału.

Do kompetencji Wydziałowej Komisji Stypendialnej należy:
  • przyznawanie stypendium socjalnego 
  • przyznawanie zapomóg
  • przyznawanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Zuzanna Kalarus

Wydziałowa Komisja Wyborcza, Komisja Stypendialna, Komisja Międzynarodowa

II rok, kierunek lekarski

Wiadomość Więcej >