Zarząd Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zarząd Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zarząd RSS UJ CM stanowią:

  • Przewodniczący Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Lekarskiego 
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Farmaceutycznego
  • Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu
  • osoby powołane przez Przewodniczącego RSS UJ CM
Jest organem decydującym o podziale środków finansowych na cele studenckie. 

Marcelina Kościołek

Przewodnicząca WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu

II rok, kierunek fizjoterapia

Wiadomość Więcej >

Michał Owca

Przewodniczący WRSS Wydziału Farmaceutycznego

Wiadomość Więcej >