Rada Mieszkańców DS przy ulicy Racławickiej

Rada Mieszkańców DS przy ulicy Racławickiej

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego "D" Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum to organ Rady Samorządu Studentów UJ Collegium Medicum będący przedstawicielem studentów mieszkających na terenie danego akademika.


Rada Mieszkańców wybierana jest przez mieszkańców na początku każdego roku akademickiego na okres rocznej kadencji.  Jednymi z zadań Rady jest organizacja życia społecznego w Domach Studenckich, inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej, zapewnienie warunków sprzyjających nauce i wypoczynkowi, a także rozwiązywanie konfliktów oraz pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów.

Zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w działaniach Rady!