OKS ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Odwoławcza Komisja Stypendialna ds. stypendium rektora dla najlepszych studentów jest organizacją uczelnianą powoływaną przez Rektora .......

Do obowiązków OKS ds. stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest rozpatrywanie wniosków o to świadczenie złożonych przez studentów wszystkich wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład tej komisji wchodzi troje studentów z Collegium Medicum.