Komisja Międzynarodowa

Komisja Międzynarodowa

Komisja otwarta zrzeszająca wszystkich zainteresowanych studentów oraz zajmująca się przygotowaniem materiałów dotyczących programów wymian międzynarodowych. 

Udostępnianie oraz informacja studentów o możliwościach wyjazdu i trybie ich zrealizowania.

Myślałeś kiedyś, aby wziąć udział w wyjazdach zagranicznych, jakie umożliwia nam Collegium Medicum?
A może właśnie obecnie przebywasz na jednym z nich? 
Albo po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach wymian czy praktyk?

W tym roku Komisja Międzynarodowa RSS UJ-CM zajmuje się tworzeniem przewodnika dla studentów, którzy chcieliby wyjechać za granicę w ramach jednego z programów oferowanych przez UJ Collegium Medicum. Chcemy stworzyć kompendium, w którym znajdą się wszystkie niezbędne informacje: gdzie można wyjechać, jakie formalności należy spełnić, jakie są terminy rejestracji, jak powinien zostać złożony wniosek i inne zagadnienia, przydatne wyjeżdżającym. Ponadto chcemy, aby znalazły się w nim relacje osób, które kiedykolwiek wzięły udział w programie Erasmus lub innym wyjeździe zagranicznym, albo przebywają na nim teraz!

Zachęcamy wszystkich do działania w Komisji i pomocy w tworzeniu Przewodnika, który ułatwi mobilność naszych studentów. Poszukujemy redaktorów, grafików oraz chętnych do podzielenia się swoim doświadczeniem!
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy komisja.miedzynarodowa.cmuj@gmail.com

Zuzanna Kalarus

Wydziałowa Komisja Wyborcza, Komisja Stypendialna, Komisja Międzynarodowa

II rok, kierunek lekarski

Wiadomość Więcej >