Komisja Dydaktyczna

Komisja Dydaktyczna

Członkowie samorządowej Komisji Dydaktycznej są jednocześnie członkami Komisji Dydaktycznych z ramienia Uczelni (na poszczególnych wydziałach). Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z poprawą jakości kształcenia, śledzeniem zmian w prawie na temat nauczania oraz staramy się promować świadomość na temat praw studenta.