Synapsa

Artykuły w tej kategorii

Projekty II filar

Synapsa |

Projekty z ramienia II filaru 

Opis programu Synapsa 2.0

Synapsa |

SyNaPSA - Samorządowy PlaN Wspierania Projektów Studenckich i Autodoskonalenia