Kwaterowanie Studentów w Domach Studenckich UJ CM w Prokocimiu

KWATEROWANIE STUDENTÓW
NA ROK AKADEMICKI 2013/14


odbywać się będzie od 28.09.2013 r. do 04.10.2013 r.

I ROK
od 28.09.2013 r. w godz. od 9.00 do 15.00

I, II, III, IV, V, VI ROK
od 29.09.13 r. w godz. od 14.00 do 21.00

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:
  1. dowód osobisty (lata wyższe - wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS),
  2. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy oraz podpisane oświadczenie,
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że student jest zdrowy (w oparciu o aktualne badanie RTG) i może być zakwaterowany w domu studenckim,
  4. legitymacja studencka
Załączniki:
  1. druk kwestionariusza osobowego, oświadczenia i wzór zaświadczenia lekarskiego,
  2. Regulamin porządkowy Domów Studenckich,
  3. Instrukcja zachowania się mieszkańca Domu Studenckiego na wypadek zagrożenia