KWATEROWANIE STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2013/14 DOM STUDENCKI D

KWATEROWANIE  STUDENTÓW  NA  ROK  AKADEMICKI 2013/14

Terminy kwaterowania:

29.09.2013r (niedziela) w godz. od 9.00 – 19.00

30.09.2013r. (poniedziałek) w godz. od 7.30 – 15.30

01.10.2013r. (wtorek) w godz. od 7.30 – 15.30

02.10.2013r. (środa) w godz. od 7.30 – 15.30

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

  1. Dowód Osobisty
  2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z  podpisanym oświadczeniem
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że student jest zdrowy (wystawione w oparciu o RTG płuc) i może być zakwaterowany w domu studenckim
  4. Legitymacja studencka

5.    Potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet
ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik

(Regulamin DS „D” UJ CM pkt.7).  W tytule operacji proszę wpisać swoje dane
(imię, nazwisko) i koniecznie dopisać słowo „DEPOZYT”.

Wysokość  depozytu (kaucji):

miejsce w pokoju  2 – os. –    500,00zł

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

 

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” UJ CM UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE:

BANK PEKAO S.A.

65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2013r. pobierana będzie opłata za noclegi w wysokości:

nocleg w pokoju  2 – os. –     25,00zł/os/dobę

nocleg w pokoju  1 – os. –     50,00zł/os/dobę

 

 

Załączniki znajdujące się na stronie www:

1. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem

2. Regulamin Domu Studenckiego „D” UJ CM

3. Ogólna instrukcja ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru