Wszystkie artykuły

Stanowisko Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawie protestu Porozumienia Rezydentów OZZL

Aktualności |

Szanowni Państwo,pod podanym niżej linkiem prezentujemy stanowisko WRSS WL UJ CM w sprawie protestu Porozumienia Rezydentów OZZL.https://drive.google.com/file/d/0B2NUS7jR2CAtdXRSQ1hDS0pBS2c/view?usp=sharing

Junior Day 2017

Aktualności |

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!Zostaliście studentami I roku najlepszej uczelni medycznej w Polsce, a pierwsze boje stoczone za bramami dziekanatów już za Wami. Za nieco ponad tydzień będziecie mieli okazję uczestniczyć w swoich pierwszych zajęciach akademickich. Z doświadczenia wiemy, że pierwsze kroki na Uniwersytecie bywają ...

Przypomnienie dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Aktualności |

Szanowni Studenci,\n\nUprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym\nwnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom\nskładane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl\n>>Dla studentów >> Wnioski).\n\nStudent składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb\nkandydaturę ...

Informacja na temat przydzielania miejsc w Domu Studenckim UJ CM-tura bez podawania informacji o dochodzie

Aktualności |

Szanowni Studenci i Doktoranci,\n\n Uprzejmie przypominamy o\nmożliwości składania Podań o miejsce w Domu Studenckim UJ CM w ramach wolnych\nmiejsc. Możliwość ta jest dostępna do wyczerpania wolnych miejsc.\n\nSzczegółowe informacje w tej sprawie\ndostępne u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej w UJ C...

Zmiany w sposobie obliczania dochodu studenta i doktoranta od 01.08.2017 r.

Aktualności |

Od 1 sierpnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) zostały wprowadzone następujące zmiany w sposobie obliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta do celów przyznania miejsca w domu studenckim oraz ś...

Uprzejmie przypominamy, osobom których wniosek o miejsce w Domu Studenckim został rozpatrzony pozytywnie, o obowiązku opłacenia kaucji!!!

Aktualności |

Szanowni Studenci i Doktoranci, Uprzejmie przypominamy, osobom których wniosek o miejsce w Domu Studenckim został rozpatrzony pozytywnie, o obowiązku opłacenia kaucji!!! Wpłata kaucji dla tury :II A musi zostać dokonana do dnia 28.08.2017 ro...

Informacja na temat zmiany terminu II tury przydzielania miejsc w Domu Studenckim

Aktualności |

Szanowni Studenci\noraz Doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum,\n\nUprzejmie\ninformujemy, że z przyczyn  losowych zaistniała\nkonieczność zmiany terminu II tury przyznań miejsc w Domu Studenckim UJ CM na\nrok akademicki 2017/2018. Z powodu poważnej awarii infrastruktury technicznej\ntermin przydzielania miejs...

Under Pressure: Medicine in Extreme Situations

Aktualności |

Under Pressure: Medicine in Extreme\nSituations\n\nFrom\nthe 13th to the 17th of September 2017, EMSA (European Medical Students' Association)\nwill organise the 11th Antwerp Medical Students' Congress: “Under Pressure”. This\nedition will be all about medicine in extreme conditions.  \n\nThe\nconference is split i...

Wyniki wyborów uzupełniających - Wydział Farmaceutyczny

Aktualności |

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM: Okręg wyborczy nr 6 (analityka medyczna) - frekwencja 17,34%\nKatarzyna Zając - 30 głosów\nOkręg wyborczy nr 7 (farmacja) - frekwencja 18,32%&...

Wybory uzupełniające do WRSS na Wydziale Farmaceutycznym

Aktualności |

W związku z wyborami uzupełniającymi do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego, które zostały wyznaczone na dzień 27 czerwca 2017 r., zgodnie z §37 ust. 5 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów UJ przedstawiamy instrukcję głosowania: Aby zagłosować na kandydatów...

Akademiki na rok akademicki 2017/2018

Aktualności |

Informujemy, że można już składać wnioski o miejsce w Domu Studenckim UJ CM na rok akademicki 2017/2018. Pierwsza tura składania wniosków trwa do 3 lipca 2017 r.\nPrzypominamy, że wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wraz z odpowiednią dokumentacją złożyć u wydziałowych Koordynatorów ds. pomocy materialnej.\nWięc...

Wybory uzupełniające do WRSS na Wydziale Farmaceutycznym

Aktualności |

Na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM odbędą się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na kierunkach farmacja, analityka medyczna i kosmetologia. Do 20 czerwca można zgłaszać swoją kandydaturę.W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceut...